Srebrne piękno, diamentowa niezawodność

...


Zbiorniki i konstrukcje specjalistyczne

W istocie wszystkie nasze produkty można określić mianem specjalistycznych, gdyż w dzisiejszych czasach nie produkuje się już wyrobów „zwykłych” lub „standardowych”. Przedstawiamy tu więc produkty wyjątkowe, niepodobne do niczego, albo zasługujące na szczególne wyróżnienie.

cyklon o długości 20 m
cyklon 20 m - fragment
cyklon 20 m - detal
Cyklon o długości 20 214 mm i średnicy 3 850 mm.
cyklon 12 m - widok z boku
cyklon 12 m - widok z dołu

Cyklon o długości 12 500 mm i średnicy 2 600 mm.

instalacja do uzdatniania wody

Kompletna instalacja do uzdatniania wody dla przemysłu farmaceutycznego.

instalacja CIP

Kompletna, w pełni zautomatyzowana stacja mycia w układzie zamkniętym — CIP.

zbiornik do wytłoków

Zbiornik magazynowy do wytłoków z systemem wyładunku i sygnalizacją napełnienia.

urządzenie do kostki brukowej

Urządzenie do produkcji kostki brukowej.

płaszcz grzewczy z rur

Zbiornik z płaszczem grzewczym wykonanym z rur instalacyjnych.

instalacja do marynat

Fragment instalacji do przygotowywania marynat; widoczne urządzenie do opróżniania worków big-bag.

przewoźny zbiornik do wody

Przewoźny zbiornik do wody pitnej.

zbiornik na długich nogach

Długonogi zbiornik o pojemności 5 000 l.

silos do mąki
dennica z dnem wibracyjnym
właz plombowany

Od lewej: mały zbiornik — silos do mąki o pojemności 30 m³, stożkowa dennica z dnem wibracyjnym, oraz specjalistyczny, plombowany właz kalibrowanego zbiornika do etanolu.

wielokomorowy zbiornik cip
wielokomorowy zbiornik cip - detale
wielokomorowy zbiornik cip - detale

Czterokomorowy, izolowany zbiornik będący kompletną, zintegrowaną i w pełni wyposażoną stacją CIP. Wysokość 27 m, masa 33 t.

zbiorniki do mąki
Specjalistyczne wyposażenie dla zbiorników magazynowych do mąki.