Srebrne piękno, diamentowa niezawodność

...


Informacje prawne i techniczne

Właścicielem niniejszej witryny internetowej odpowiedzialnym za treść oraz opiekę nad tymi stronami, jak również za administrowanie domeną moeschle.pl, jest przedsiębiorstwo Moeschle Polska Sp. z o.o., z siedzibą w: 36-065 Dynówul. Przemysłowa 9, Polska.

Telefon: +48 16 676 53 30
Telefaks: +48 16 676 53 31
E-mail: moeschle .*. moeschle pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000119311.
Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000,00 zł.

Moeschle Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za treść stron internetowych, do których w dobrej wierze podano tu odnośniki, ani za ewentualne naruszenia prawa na tych stronach.


zespół zaworów pneumatycznych

Prawa autorskie

Pełna treść stron opublikowanych przez Moeschle Polska Sp. z o.o. (www.moeschle.pl), jak również projekt graficzny witryny i zastosowane rozwiązania programistyczne chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie w każdej postaci, kopiowanie, mikrofilmowanie czy zapisywanie w pamięci komputera, jak również tłumaczenie na inne języki, dozwolone jest tylko za pisemną zgodą Moeschle Polska Sp. z o.o.

Wszystkie ilustracje zamieszczone na tych stronach są własnością przedsiębiorstwa Moeschle Polska Sp. z o.o.

Projekt, realizacja, zdjęcia: mgr Wojciech Kapusta.


Prywatność, ciasteczka (pliki cookies)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż w naszym przedsiębiorstwie stosowane są aktualne standardy ochrony danych osobowych. Tu zamieszczamy stosowne Oświadczenie o ochronie prywatności, z którym mogą się Państwo zapoznać; szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie firmy.

Pliki cookies

Zgodnie z ustawą „Prawo telekomunikacyjne” z dnia 16.07.2004 (Dz. U. nr 171, poz. 1 800, z późn. zm.) informujemy, że obecnie nasza witryna nie korzysta z plików cookies (ciasteczek).


Informacja o skażeniach promieniotwórczych

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32c, pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r „Prawo atomowe” informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.


Informacje techniczne

mały zbiornik na długich nogach

Niniejszą witrynę wykonano zgodnie ze standardami HTML 5 i CSS 3 zatwierdzonymi przez Konsorcjum W3C, a także zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.0. Kodowanie znaków: UTF-8. Witryna jest dostosowana do urządzeń mobilnych i zapewnia pełną użyteczność już od rozdzielczości poziomej 300 px. Najlepiej jednak oglądać ją w urządzeniach o rozdzielczości poziomej powyżej 1 260 px.

Przy programowaniu autor dołożył wszelkich starań, aby strony te dobrze działały i wyglądały jednakowo we wszystkich powszechnie używanych desktopowych i mobilnych przeglądarkach internetowych, jednak możliwe są pewne drobne różnice. Do korzystania z tej witryny nie jest wymagane żadne specjalne lub płatne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Opera lub Chromium, które poza bezpieczeństwem zapewniają prawidłowe wyświetlanie stron zaprogramo­wanych w nowoczesnych technologiach. Możliwe jest korzystanie z tej witryny przy pomocy przeglądarek tekstowych i urządzeń do odczytywania zawartości. Zadbano także o akceptowalny wygląd wydrukowanych stron. Istniejące w tym zakresie poważnie niedoskonałości wszystkich przeglądarek nie pozwalają jednak np. na skuteczne zapobieżenie dzielenia ilustracji między strony czy zapewnienie prawidłowego przepływania tekstu.

Użytkowników przeglądarki Internet Explorer informujemy, iż w naszej witrynie zapewniamy wsparcie jedynie dla wersji 9 i nowszych. Jest to związane z koniecznością nadążania za nowoczesnymi technikami programowania stron internetowych, które w programach IE 6 - 8 nie są i już nie będą obsługiwane. Dla tych wersji gwarantujemy jedynie podstawowe funkcjonalności. Zalecamy aktualizację lub zmianę przeglądarki. To samo dotyczy starszych wersji Safari oraz niektórych przeglądarek mobilnych.

Autor oświadcza, iż w momencie publikacji strony te nie zawierały żadnych skryptów ani innych elementów, mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla użytkownika. Do pełnego korzystania z niniejszej witryny nie jest wymagane żadne specjalistyczne ani płatne oprogramowanie.

Witrynę wykonano z pomocą nowoczesnego oprogramowania linuksowego.

zbiorniki Moeschle
Niebo nad zbiornikami Moeschle Polska Sp. z o.o.