Srebrne piękno, diamentowa niezawodność

...


logotypy

Fundusze Europejskie


Informujemy, iż Moeschle Polska uzyskała dofinansowanie do Projektu pt.

„Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej Moeschle Polska Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

Nr umowy o dofinansowanie: POPW.01.04.00-18-0066/20

Opis projektu:

Przedmiotem projektu Moeschle Polska jest zaprojektowanie oraz wdrożenie do oferty firmy nowatorskich produktów będących efektem współpracy z projektantami wzornictwa przemysłowego a będących następstwem działań rekomendowanych w Strategii Wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. POPW . Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej opartej na wzornictwie i realizującej zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej.

Planowane efekty:

1) przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych produktów firmy, dzięki czemu Spółka Moeschle Polska pozyska nowych klientów, umocni swoją pozycję na rynku.

2) osiągnięcie wysokiej konkurencyjności zaoferowanych produktów dzięki unikalnemu wzornictwu i dostosowaniu funkcji użytkowych do oczekiwań użytkowników oraz trendów rynkowych;

3) poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Moeschle jako producenta zbiorników;

4) wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy oraz budowy marki MOESCHLE.

Wartość projektu: 2 614 980 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 246 600 PLN

 

Przetarg 1

Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej Moeschle Polska Sp. z o.o.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56023


Przetarg 2

Przecinarka plazmowa

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57164


Przetarg 3

Ławka spawalnicza do spawania metodą Tig „key hole”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58448


Przetarg 4