projekt UE

Informujemy, iż Moeschle Polska uzyskała dofinansowanie do Projektu pt „Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej Moeschle Polska Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II (nr umowy o dofinansowanie: POPW.01.04.00-18-0066/20-00).

Opis projektu

Przedmiotem projektu Moeschle Polska jest zaprojektowanie oraz wdrożenie do oferty firmy nowatorskich produktów będących efektem współpracy z projektantami wzornictwa przemysłowego a będących następstwem działań rekomendowanych w Strategii Wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. POPW . Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej opartej na wzornictwie i realizującej zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej.

Planowane efekty:

  1. przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych produktów firmy, dzięki czemu Spółka Moeschle Polska pozyska nowych klientów, umocni swoją pozycję na rynku.
  2. osiągnięcie wysokiej konkurencyjności zaoferowanych produktów dzięki unikalnemu wzornictwu i dostosowaniu funkcji użytkowych do oczekiwań użytkowników oraz trendów rynkowych;
  3. poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Moeschle jako producenta zbiorników;
  4. wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy oraz budowy marki MOESCHLE.

 

Wartość projektu: 2 681 583.22 PLN
 

Wkład funduszy europejskich: 1 236 100 PLN
 
Skip to content