Srebrne piękno, diamentowa niezawodność

...


Zbiorniki i urządzenia aseptyczne

Wzrost zainteresowania konsumentów sokami świeżymi spowodował w ostatnich latach olbrzymie zapotrzebowanie na aseptyczne linie produkcyjne i magazyny. Dzięki naszemu bogatemu doświadczniu możemy zaoferować zbiorniki i kompletne linie produkcyjne z pełną automatyzacją oraz sterowaniem całym procesem, począwszy od mycia obiektów i instalacji, sterylizacji na zimno, sterylizacji na gorąco za pomocą pary wodnej, napełniania i opróżniania zbiorników, aż do sterylnego napełniania opakowań lub cystern. Sterowanie poprzez sieć, wizualizacja procesów i archiwizacja danych są u nas standardem.

tankownia aseptyczna
zbiorniki aseptyczne
zbiorniki sterylne

Tankownie aseptyczne wykonane przez Moeschle Polska Sp. z o.o.

armatura aseptyczna
armatura sterylna
armatura aseptyczna
armatura sterylna

Różne rodzaje armatury aseptycznej.
Poniżej po lewej: zbiorniki wyposażone w radarowe mierniki poziomu.

radarowe sondy poziomu
armatura aseptyczna
mobilna jednostka do sterylizacji
jednostka do sterylizacji parą
jednostka do sterylizacji i przedmuchiwania sterylnym powietrzem
jednostka do przedmuchiwania sterylnym powietrze

Różne typy mobilnych jednostek do sterylizacji zbiorników parą i przedmuchiwania ich na zimno.

soki NFC
Zdrowe soki świeże (NFC — nie z koncentratu).